Hiển thị kết quả duy nhất

Nhôm tiêu chuẩn USA-ASTM

Nhôm hợp kim 518.0

58.000 

Nhôm tiêu chuẩn USA-ASTM

Nhôm hợp kim A360

63.000 

Nhôm tiêu chuẩn USA-ASTM

Nhôm hợp kim A380

63.000 

Nhôm tiêu chuẩn USA-ASTM

Nhôm hợp kim A383

63.000 

Nhôm tiêu chuẩn USA-ASTM

Nhôm hợp kim A384

60.000 

Nhôm tiêu chuẩn USA-ASTM

Nhôm hợp kim A392

58.000 

Nhôm tiêu chuẩn USA-ASTM

Nhôm hợp kim A413

58.000 

Nhôm tiêu chuẩn USA-ASTM

Nhôm hợp kim B390

58.000 

Nhôm tiêu chuẩn USA-ASTM

Nhôm hợp kim C443

58.000