ISO 9001 là gì?

ISO 9001 là một khái niệm khá quen thuộc và được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới , đặt biệt là với những doanh nghiệp đang sử dụng hệ thống quản lý chất lượng. ISO 9001 giúp cho doanh nghiệp vận hành hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả hơn, từ đó đưa doanh nghiệp hoạt động và phát triển bền vững. Vậy ISO 9001 là gì? Tại sao ISO 9001 là tiêu chuẩn mà doanh nghiệp phải có?