Cập nhập giá LPG – Dự báo giá LPG mới nhất

Giá LPG hàng tháng theo Contract Price (CP)

NămThángPROPANE USD/TấnBUTANE USD/TấnGiá CP 50/50 USD/Tấn
2024Tháng 2630640635
2024Tháng 1620630625
2023Tháng 12610620615
2023Tháng 11610620615
2023Tháng 10600615607.5
2023Tháng 9550560555
2023Tháng 8470460465
2023Tháng 7400375387.5
2023JTháng 6450440445
2023Tháng 5555555555
2023Tháng 4555545550
2023Tháng 3720740730
2023Tháng 2790790790
2023Tháng 1590605 597.5
2022Tháng 12650650650
2022Tháng 11610610610
2022Tháng 10590560575
2022Tháng 9650630640
2022Tháng 8670660665
2022Tháng 7725725725
2022Tháng 6750750750
2022Tháng 5850860855
2022Tháng 4940960950
2022Tháng 3895920907.5
2022Tháng 2775775775
2022Tháng 1740710725
2021Tháng 12795750772.5
2021Tháng 11870830850
2021Tháng 10800795797.5
2021Tháng 9665665665
2021Tháng 8660655657.5
2021Tháng 7620620620
2021Tháng 6530525527.5
2021Tháng 5495475485
2021Tháng 4560530545
2021Tháng 3625595610
2021Tháng 2605585595
2021Tháng 1550530540

Dự báo giá LPG

Dự báo giá LPG tháng 3/2024: 625 USD/ Tấn , thay đổi 10 USD/Tấn so với giá tháng 2/2024 theo dữ liệu của CME Group.

Nếu bạn chưa biết về định nghĩa giá CP và cách tính giá LPG nội địa , xem thêm bài viết Cách tính LPG thay đổi hàng tháng theo CP.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *