Cách tính giá LPG thay đổi hàng tháng theo CP

Bài viết dưới đây sẽ giúp chúng ta biết được giá LPG tăng giảm hàng tháng ở thị trường nội địa quy đổi theo Kg/VND theo giá giá Contract Price (CP)

Cách tính giá LPG theo Contract Price (CP)

Đầu tiên, hãy tìm hiểu về CP là gì. CP là viết tắt của “Contract Price” – tức là giá hợp đồng, được tính bằng cách lấy trung bình của giá Propane và Butane, hai loại khí hóa lỏng, mà Saudi Aramco công bố hàng tháng. Công thức tính giá LPG hiện nay thường như sau:

P=((CP+Premium)×(1+5%)×(1+10%)+VCTgiaˊ(VND)

Trong đó:

 • P: Giá nhập tính bằng VND
 • CP: Giá hợp đồng do Saudi Aramco công bố hàng tháng
 • Premium: Phụ phí, bao gồm các chi phí như bảo hiểm, vận chuyển tàu biển, chất lượng hàng và các chi phí khác, được tổng hợp thành một số để thêm vào công thức.
 • (1+5%)(1+5%): Thuế nhập khẩu 5%
 • (1+10%)(1+10%): Thuế Giá trị gia tăng 10%
 • VC: Chi phí vận chuyển trong nước (nếu có)
 • Tgiaˊ: Tỷ giá USD/VND theo ngân hàng được chọn.

Thường thì, các hợp đồng có giá CP được ký kết dài hạn, chỉ có giá CP thay đổi hàng tháng. Ví dụ, nếu giá CP dự kiến giảm 50 USD trong tháng tiếp theo, bạn có thể ước tính giảm giá tương ứng theo công thức trên. Điều này giúp bạn dự đoán mức giảm giá trong VND và áp dụng cho giá bán LPG tại thị trường.

Giả sử bạn đang nhập khẩu dầu thô từ Saudi Aramco vào Việt Nam, và bạn muốn tính giá nhập khẩu (P) dựa trên các yếu tố đã cho.

 • Giả sử CP (giá hợp đồng) là 600 USD.
 • Premium (phụ phí) là 110 USD.
 • VC (chi phí vận chuyển trong nước) là 10 USD.
 • Thuế nhập khẩu là 5%, và Thuế Giá trị gia tăng là 10%.
 • Tỷ giá USD/VND là 24,500.

Áp dụng vào công thức:

P=((600+110)×(1+0.05)×(1+0.10)+10)×24,500

P=(710×1.05×1.10+10)×24,500

P=(810.525+10)×24,500

P=820.525×24,500

P=20,104,762.5VND/Tấn

Vậy nếu bạn sử dụng các giá trị CP = 600, Premium = 110, VC = 10, và tỷ giá USD/VND là 24,500, giá nhập khẩu dự kiến là khoảng 20,104,762.5 VND/Tấn LPG.

Xem thêm bài viết cập nhập giá LPG – dự báo LPG mới nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *