Showing 1–12 of 24 results

JIS H 5202 : 2010

Nhôm AC1B

55.000 

JIS H 5202 : 2010

Nhôm AC4A

53.000 

JIS H 5202 : 2010

Nhôm AC4C

54.000 

JIS H 5202 : 2010

Nhôm AC5A

62.000 

JIS H 5202 : 2010

Nhôm AC7A

61.000 

JIS H 5202 : 2010

Nhôm AC7B

61.000 

JIS H 5202 : 2010

Nhôm AC8A

62.000 

JIS H 5202 : 2010

Nhôm AC8B

61.000 

JIS H 5202 : 2010

Nhôm AC8C

61.000 

JIS H 5202 : 2010

Nhôm AC9A

62.000 

JIS H 5202 : 2010

Nhôm AC9B

62.000 

Nhôm tiêu chuẩn USA-ASTM

Nhôm hợp kim 518.0

58.000